Eseménynaptár

Egészségtudományi Tanszék

kisszsuzsa_300x450_keret.jpgKedves Érdeklődő!

Soósné Dr. Kiss Zsuzsanna vagyok, az Egészségtudományi Tanszék PhD fokozattal rendelkező, habilitált, tanszékvezető egyetemi docense.

A Tanszék vezetőjeként, a munkatársak nevében is szeretettel üdvözlöm Önt az oldalunkon.

Örülök, hogy felkeresett minket és érdeklődik képzéseink iránt. Remélem, hogy megszólítják képzési ajánlataink, és személyesen is találkozunk majd annak érdekében, hogy a betegek, a gondozottak, a családok az Ön nálunk megszerzett tudásának, felkészültségének, a lelkiismeretes munkájának köszönhetően is, mielőbb felépüljenek betegségeikből, megtanuljanak egészségesen vagy a betegségük elfogadásával a lehető legjobban élni, családjukkal együtt minél hosszabb ideig élvezni az életet.

A Tanszéken mi a fentiek szellemében dolgozunk, és várjuk mindazokat, akik az ápolás és gondozás-megelőzés területén hasonló elveket vallva szeretnék munkájukat végezni.

Képzési profilunk

Ápolás- és betegellátás szak ápoló és szülésznő szakirányon ápolók, illetve szülésznők képzése.

Egészségügyi gondozás és prevenció szak védőnő szakirányon védőnők képzése.

Egészségügyi szervező szak egészségügyi szervező és egészségturizmus szakirányú szakemberek képzése.

Szakirányú továbbképzés keretében szülészeti és nőgyógyászati szonográfus szakemberek képzése.

Célunk

Olyan szakemberek képzése, akik megfelelnek az Európai Unió szakképzési direktívájának, a hazai jogszabályoknak és a munkaerőpiaci elvárásoknak. Biztos elméleti tudással, szakmai készségekkel, széles látókörrel rendelkeznek, nyitottak a folyamatos fejlődésre, igényesek a munkájukra és humánus magatartásukkal is segítik a betegeket, a gondozottakat, a családokat.

Képzési feladataink

Az Egészségtudományi alapképzések (BSc – Bachelor of Sciences), a hamarosan induló mesterképzésünk (MSc – Master of Sciences), valamint az egészségtudományi szakirányú szakmai továbbképzések kidolgozása, folyamatos gondozása, az orvos- és egészségtudományi, valamint a szakismereti tantárgyak oktatása, fejlesztése.

Oktatóink több Doktori (PhD – Doctor of Philosophy) programban konzulensi, opponensi, szigorlati bizottsági tagsági feladatokat látnak el.

Fontos feladatunknak tartjuk a már végzett szakdolgozók folyamatos szakmai fejlődésének támogatását a kötelező szakmacsoportos és egyéb továbbképzésekkel.

Egyéb tevékenységeink

Oktatásfejlesztés terén hallgatóink sikeres tanulásának támogatása, hivatástudatuk kialakítása.

Tehetséges hallgatók kiemelt segítése, Tudományos Diákköri munkába (TDK) történő bevonásuk, motiválásuk nemzetközi hallgatói programokban történő részvételre.

Új képzési programok, tantervek fejlesztése, tankönyvek, jegyzetek írása, lektorálása.

Szakmai profilunknak megfelelő kutatások végzése, hazai és nemzetközi tudományos folyóiratokban publikálás, lektorálás, konferenciákon előadások tartása, konferenciák szervezése.

Tudományos-közéleti tevékenység végzése szakmai szervezetekben alapító és vezetőségi tagként, támogatóként: Magyar Pszichoszomatikus Szülészeti és Nőgyógyászati Társaság, Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság, Magyar Ápolási Egyesület, Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége, Magyar Védőnők Egyesülete stb.

Szakmai partnerekkel, társszakmákkal történő együttműködés.

Lakosság egészségét, egészségfejlesztését megcélzó szolgáltatások nyújtása.

SZE_ESK_2020_13_Majer_Csaba_Jozsef_1080.jpgSZE_ESK_2020_20_Majer_Csaba_Jozsef_1080.jpg