Történetünk

Petz LajosNévadónkról: Dr. Felpéczi Petz Lajos, a „humánus polihisztor orvos” Győrött született 1854. márc. 1-jén, ott is halt meg 1932. jún. 21-én. Orvosi tanulmányait Bécsben végezte, 1877-ben orvosi oklevelet nyert. 1881-ig a Rókus Kórház Sebészeti Osztályán dolgozott. 1881-től alorvos Győrött, 1884. dec. 25-től városi főorvos, és a Szentháromság Kórház igazgatója nyugdíjazásig, 1922-ig. Munkásságával a humánus polihisztor orvos jelképévé vált.

A Széchenyi Istváni Egyetem jogelődjén a Széchenyi István Főiskolán az egészségügyi és szociális tudományterületre terjedő főiskolai képzés 1996. szeptemberében indult a Minisztérium, a Széchenyi István Főiskola és a Petz Aladár Megyei Oktatókórház valamint Győr – Moson – Sopron megye vezetőinek közös döntését követően. Az első években a diplomás ápoló és szociális munkás főiskolai képzések folyamatos szakmai fejlesztése, megszilárdítása és elfogadtatása volt a legjelentősebb feladat. A főiskolai struktúrában önálló  egységként működő Egészségügyi és Szociális Intézetben az oktatás, az Egészségtudományi és a Szociális munka tanszék irányításával zajlott. A Nyugat-magyarországi szociális és egészségügyi valós munkaerő piaci igények felismerése a diplomázott egészségügyi és szociális szakemberek jó elhelyezkedési lehetőségei és magas szintű ismeretei egyre növekvő hallgatói létszámot és országos elismertséget eredményeztek. Az első diplomák átadását követően több felsőfokú szakképzéssel és szakirányú továbbképzéssel bővült az intézet képzési palettája. 2002. január 1-től Intézményünk egyetemi rangot kapott, a Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet az Egyetem kari jogállású, önálló intézeteként működött tovább. A Széchenyi Egyetem multidiszciplinális és infrastrukturális lehetőségei, valamint a bolognai képzési struktúra bevezetése újabb BSc szakok és szakirányok kialakítását és indítását tették lehetővé. Intézetünk küldetése egy olyan egészségtudományi és szociális tudományterületű képzési központ létrehozása, amely irányítja és összehangolja a Nyugat-magyarországi régió többszintű, tudományos és gyakorlati képzéseit. Vonzáskörzetünk kiemelkedő színvonalú egészségügyi és szociális ellátó intézményeivel létrehozott szakmai együttműködés képzésfejlesztő ereje a gyakorlatorientált, az Európai Uniós elveket követő, korszerű „ practice képzés” kialakítását tette lehetővé. Hallgatóink szakspecifikus oktatása 2003 óta az Intézet saját kampuszán folyik, területi közelségben a legnagyobb klinikai gyakorló területet adó Petz Aladár Megyei Oktatókórházzal. Egyetemünk universitas jellegéből adódóan, számos más szakkal együtt hallgatott kurzus és a legtöbb hallgatói program az Egyetem központi épületkomplexumában érhető el.


Nagyobb térképre váltás

Az Egyetem központi épület (A) és az Intézet (B) elhelyezkedése Győrben