Felvételizőknek

Ha szívesen segítenél másokon, és nem csak munkát de hivatást is szeretnél, az Intézetünk által nyújtott lehetőségeket Neked találták ki!

FelvételizőknekEurópai szintű egészségügyi képzésünk keretében olyan értékes tudásra tehetsz szert, amely a munkaerőpiac speciális területén különösen eredményesen hasznosítható.
Modern technikával felszerelt előadótermekkel, szakmai demonstrációs egységekkel, szervezett terep- és klinikai gyakorlati programmal segítjük hozzá hallgatóinkat, hogy sokoldalúan képzett egészségügyi szakember váljon belőlük. A megszerzett tudást ráadásul nemcsak hazánkban, hanem az ország határain túl is elismerik.
Szorosan együttműködünk az intézetünk közvetlen közelében található megyei kórházzal, valamint a régió számos egészségügyi intézményével – ennek köszönhetően a tapasztalatszerzés mellett a diploma átvételét követően a biztos elhelyezkedés lehetőségét kínáljuk végzett hallgatóinknak.
Hallgatóinknak lehetőségük van más karokon folyó előadások hallgatására, esetleg más karokon diploma szerzésére (párhuzamos képzés).

FelvételizőknekLeendő hallgatóinkat mozgalmas, nyüzsgő egyetemi élet várja: tagjai lehetnek hallgatói köröknek, kluboknak, önkéntes szervezeteknek. Részt vehetnek gyakorlati és szakmai munkákban, segítséget kaphatnak tudományos versenyekre való felkészülésben. Számos szabadidős program, fesztivál és egyetemi rendezvény pezsdíti fel a tanulmányokat. Szükség esetén szervezett hallgatói munkát is vállalhatnak.
Intézetünkben természetesen hallgatói kabinet és korszerű számítógéppark áll a hallgatók rendelkezésére.

Ápolás- és betegellátás szak

FelvételizőknekA szak alapmoduljaként megjelenő orvos- és egészségtudományi alapképzés háttérintézménye a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház – a Régió póluskórháza –, amely az egészségügyi szakellátás valamennyi területét reprezentálja. A Nyugat-magyarországi régió egészségügyi és szociális területi ellátó intézményei kiváló gyakorlati lehetőséget biztosítanak. A Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet minősített oktatói háttere és modern infrastrukturális lehetőségei, valamint az intézet közösségi szelleme megfelelő hátteret biztosít a tanuláshoz.

Ápoló szakirány

FelvételizőknekAz ápolói szakma a humán hivatások közül a legkeresettebb. A média a hiányszakmák közé sorolja, ami a munka erőpiaci előrejelzések szerint a következő években fokozódni fog.- Hallgatóink 70%-a tanulmányaik III. és IV. évében a kórházban vállal állást, ezzel gyakorlati tapasztalatra tesznek szert és jövedelemhez jutnak.- Szívesen alkalmazzák hallgatóinkat, hisz' kitűnően felszerelt demonstrációs termekben az alap- és szakápolási feladatokat tapasztalt oktatók és demonstrátorok vezetésével sajátítják el. A gyakorlati foglalkozások helyszínei lehetőséget biztosítanak a kiscsoportban történő foglalkozáshoz is. A  klinikai gyakorlatot a régió egyik legnagyobb kórházában töltik, Győrben a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban.

  • A gyakorlóhelyet és ennek finanszírozását az egyetem biztosítja.

Szülésznő szakirány

FelvételizőknekA "bába" az egyik legrégebb hivatás, amely egyidős az emberiséggel és a naponta változó egészségügyi helyzet kihívásainak eleget tesz. A kitűnően felszerelt demonstrációs teremben elsajátíthatják a hallgatók az alapápolási feladatokat a szülészeti ellátás szakma specifikus tevékenységeit. A klinikai gyakorlatokat a győri Kórház szülészeti osztályán töltik, amely az ország egyik Baba Barát kórháza. Tapasztalt oktatók és mentorok felügyelete mellett zajlik a gyakorlati képzés a szülészeti ellátás minden területén (szülészet, szülőszoba, gyermekágyas részleg, újszülött osztály, neonatológia, nőgyógyászat). Az egészségügyi ellátásban egyre nagyobb teret hódít a magánpraxis, ahol a gyakorlott szülésznőkre is nagy kereslet mutatkozik. A hallgatók klinikai gyakorlatát az intézet szervezi és finanszírozza.

Egészségügyi szervező szak

FelvételizőknekAz egészségügyi szervezők a gazdaságorientált képzésnek köszönhetően alkalmassá válnak az egészségügyi irányítás, minőségbiztosítás és finanszírozás bármely területén elhelyezkedni.
A korszerű ismeretekkel rendelkező szakemberek egyre inkább keresetté válnak az által, hogy az egészségügyi finanszírozás hazánkban is piacgazdasági alapokra helyeződik.

  • A hallgatók a gyakorlatorientált képzés keretében a Nyugat-dunántúli régióban töltik a gyakorlatukat, amelyet az egyetem szervez és biztosítja a finanszírozást.

Egészségbiztosítási szakirány

FelvételizőknekAz egészségbiztosítás megszervezése hazánkban is az életminőség meghatározó tényezőjévé vált. A képzés menedzseri alapozást nyújt, amely vállalkozási, szervezői és projekt ismereteket tartalmaz- A 7 félév során a hallgatók olyan országos intézményekben töltik a gyakorlatukat (OEP, MEP), ahol megismerkednek az egészségügyi intézmények finanszírozásával kapcsolatos feladatokkal. Megismerik a társadalombiztosítás, a betegbiztosítók (magán biztosítók) rendszerét, a finanszírozási, elszámolási módokat, és az adatszolgáltatási kötelezettségeket.- A szabadon választható stúdiumok lehetőséget adnak arra, hogy ki-ki saját érdeklődésének megfelelően válogasson a felajánlott tárgyak között: egészségszociológia, marketingkommunikáció, szakmai etika és számos további gazdasági tárgy.

Egészségturizmus szakirány

FelvételizőknekAz oktatás során és a gyakorlati helyek kiválasztásakor hangsúlyt fektettünk az egészségturisztikai szolgáltatások egyedi arculatának megismerésére. Az egészségturizmus szakirányon tanuló hallgatók megismerik- a szolgáltatói szemlélet marketingkommunikációs eszközrendszerét,- a természeti értékek turisztikai lehetőségeit - a falusi és ökoturizmusban rejlő rekreációs lehetőségeket,- az egészségturizmus fejlesztésének lehetőségeit, - az Európai Unió turizmusfejlesztési programjait. Végzést követően képesek lesznek olyan komplex egészség-megőrzési és prevenciós program kínálatok megszervezésére, amelyeket a gyógyfürdők, gyógyászati létesítmények és Wellness szállodák kínálnak.

Felvételizőknek

Eü. szakdolgozók kötelező továbbképzése

Kép és videó

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Egészség- és Sporttudományi Kar eseménynaptára

Bejelentkezés a 2. félévre (neptunon keresztül) 2017. január 26. 06:00 - 2017. február 4. 07:00
Vizsgaidőszak vége 2017. január 28. 16:00 - 17:00
Tantárgyválasztás 2017. január 30. 06:00 - 2017. február 4. 07:00
Szenátusi ülés 2017. január 30. 14:00 - 16:00